jazyk:

O NÁS

Detektivní agentura RASYGUARD, založena v roce 1996, je tým profesionálních pracovníků, kteří na vysoké úrovni zajišťují širokospektré detektivní služby, doprovody a ochranu osob, převozy peněz, cenin a v neposlední řadě fyzickou ochranu majetku a zajišťování kulturních, společenských akcí.

PARTNER VAŠÍ BEZPEČNOSTI!

Nenechte proto ochranu svých privátních subjektů náhodě!

Každý občan či seriózní a uvážlivý podnikatel se musí vyhnout jakémukoliv druhu ohrožení či riziku ztrát a následnému vzniku škod. Pro ty z Vás, kteří takto uvažují a nespokojí se s většinou průměrnými službami bezpečnostních agentur, je k dispozici detektivní agentura RASYGUARD, která má řadu spokojených partnerů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Naše detektivní agentura Vám po kvalifikovaném zpracování bezpečnostní analýzy zajistí nejen fyzickou ochranu majetku a osob, ale zároveň poskytne komplexní detektivní služby.

V působnosti našich detektivních služeb je nejen pátrání po osobách, vozidlech, věcech a vymáhání pohledávek, ale také vnitřní a vnější detektivní ochrana podniků (infiltrace našich detektivů do společnosti, monitoring a sledování osob, ochrana před únikem informací, ochrana informačních systému a ekonomických informací apod.). Dále zajišťujeme serióznost a platební schopnost Vašich obchodních partnerů, tím pádem se vyhnete druhotné platební neschopnosti a dalších komplikací s ní spojených.

Naším cílem je na základě Vašich podnětů a požadavků zajistit adekvátní řešení pro danou situaci a plně zabezpečit Vaše osobní či podnikatelské aktivity, včetně majetku a osob.