jazyk:

Zkoušky odborné způsobilosti

Na základě udělené autorizace Ministerstvem vnitra dle zákona č. 179/2006 Sb., provádíme zkoušky ověřující odbornou způsobilost pro dílčí kvalifikace :

STRÁŽNÝ (68-008-E)
DETEKTIV KONCIPIENT (68-009-M)

Naše společnost nabízí možnost vykonání zkoušek Strážný a Detektiv koncipient k ověření odborné způsobilosti daných kvalifikací. Odborná způsobilost je nezbytná z důvodu splnění podmínek zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Provedení zkoušek pro splnění těchto podmínek odborné způsobilosti nabízíme podnikatelům v oborech „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a zaměstnancům bezpečnostních agentur a detektivních služeb zakončené vydáním osvědčení pro zvolenou dílčí kvalifikaci, které je dokladem získání odborné způsobilosti.

Termín konání zkoušek

kvalifikace datum čas místo konání
Strážný / Strážná / Detektiv koncipient 3.2. 20159:00 v salonku multifunkční budovy OREL jednota, Libická 2295/1,Žďár nad Sázavou