jazyk:

LICENCE

Soukromá detektivní agentura RASYGUARD je vlastníkem těchto licencí na jednotlivé druhy výkonu činností bezpečnostního aparátu:

Jsme vlastníky licence ISSA „The world of security“ na funkci bezpečnostních expertů, zajišťujících výkon komplexní bezpečnostní činnosti a bezpečnostního poradenství v rámci mezinárodní působnosti.

Od roku 2000 se pravidelně účastníme bezpečnostních seminářů a školeních v Izraeli, Egyptě, Libanonu a ve Spojených státech amerických.

Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku. Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku.
Ostraha při přepravě peněz, cenností či jiného majetku. Ostraha při přepravě peněz, cenností či jiného majetku.
Ochrana osob a jiných zájmů. Ochrana osob a jiných zájmů.
Zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele. Zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele.
Vyhodnocování bezpečnostních rizik a zpracování plánů ochrany. Vyhodnocování bezpečnostních rizik a zpracování plánů ochrany.
Provozování centrálních pultů ochrany. Provozování centrálních pultů ochrany.
Služby spojené s hledáním majetku a osob. Služby spojené s hledáním majetku a osob.
Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem. Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.
Získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů. Získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů.
Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek. Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.