jazyk:

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Nabízíme Vám naše zkušenosti s realizací bezpečnostních opatření chránících Vás, Váš majetek, či firmu. Navrhujeme komplexní řešení propojující systémy klasické, technické, fyzické i režimové ochrany. Východiskem pro naše poradenství bývá ve většině případů bezpečnostní audit a bezpečnostní analýza rizik.

eye search table

Bezpečnostní audit

- zjištění stávajícího stavu: z existujících dokumentů, organizačních a interních předpisů, z ústního vyjádření kompetentních pracovníků při šetřeních (návštěvách) u zákazníka, případně z písemných vyjádření a komentářů těchto pracovníků a z vlastního pozorování našich konzultantů.

Bezpečnostní analýza rizik

- na základě získaných a vytříděných informací dochází ke zkoumání předmětů, jevů, skutečností a informací dotýkajících se bezpečnostního systému zákazníka, využitím metod z oblasti krizového managementu se zjištuje jaká je pravděpodobnost, že mimořádná událost (konflikt, krize) nastane, jaké budou její účinky a vzájemná provázanost rizik.

Dále nabízíme:

  • návrh komplexního bezpečnostního systému
  • zpracování bezpečnostní politiky a bezpečnostních projektů
  • zpracování bezpečnostních analýz
  • zpracování směrnic a řádů pro výkon ostrahy, vjezdu a výjezdu vozidel, vstupu a výstupu osob, návštěvní řád, směrnice pro ochranný doprovod, propustkovou službu apod.
  • zpracování náplní činnosti pracovníků fyzické ostrahy

Naše služby v oblasti bezpečnostního poradenství přizpůsobíme na přání zákazníka.