jazyk:

Výkon osobní ochrany

Zajišťujeme výkon osobní ochrany na velmi profesionální úrovni, samotný výkon této činnosti je vysoce specializovaný, směřující ke skrytému či poloskrytému poskytování ochrany, jenž vykonávají detektivové (bodyguardi), kteří jsou pro tuto činnost patřičně vyškoleni, vycvičeni a vyzbrojeni.

shield eye hand

K základním povinnostem osobního ochránce patří ochrana života a zdraví chráněné osoby před všemi útoky a činit opatření k předcházení těmto útokům, ochrana majetku chráněné osoby, která má tato při sobě, popřípadě ve stanoveném rozsahu a na stanoveném místě či prostoru, ochrana osoby před fyzickými i verbálními útoky, zejména nepřipuštěním potencionálního útočníka do bezprostřední blízkosti chráněné osoby a plnění dalších specifických požadavků klienta.

Cena těchto služeb se stanovuje podle výše a charakteru rizika.

Professional Bodyguard Academy

Součástí výkonu této specializované činnosti je i náš program Professional Bodyguard Academy, pro výcvik a výuku osobních ochránců, jenž zejména obsahuje: fyzickou a střeleckou přípravu, psychologickou přípravu, právní nauku, sebeobranu, taktiku výkonu, osobní ochranu, první pomoc, řízení vozidel apod.