jazyk:

DETEKTIVNÍ ČINNOST

Soukromá detektivní agentura RASYGUARD se zabývá i touto činností, která spočívá v získávání nebo shromažďování informací o fyzických či právnických osobách a o skutečnostech, událostech a dějích, v zájmu jiných fyzických či právnických osob, včetně opatřování důkazů i za využití technických prostředků, vymáhání pohledávek, pátrání po osobách, rušiteli práva, věcech či vozidlech, dále pak činnost směřující k uspokojení oprávněných pohledávek věřitele, shromažďování důkazů, které mohou vést k úřednímu řízení nebo k jeho ukončení, shromažďování informací týkajících se osobního stavu občanů, chování osob a jejich majetkových poměrů.

search photo detective

Nabídka našich služeb je rozmanitá, není obor, ve kterém se Vám nebudeme snažit pomoci.

Tuto činnost vykonávají detektivové, kteří mají patřičné znalosti a zkušenosti v tomto oboru, činnost je prováděna absolutně diskrétně i po dobu nepřetržitého výkonu, tj. 24 hodin denně.

Cena detektivních služeb se stanovuje smluvně.